Springe direkt zu Inhalt

Udostępnianie materiału archiwalnego

Projekt „Praca przymusowa 1939–1945. Pamięć i historia“ może za ryczałtową opłatą udostępnić materiał archiwalny w formie zdjęć, tekstów, relacji wideo bądź audio. Prosimy o staranne wypełnienie wniosku o wykorzystanie materiałów archiwalnych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku prześlemy Państwu odpowiednią umowę o użytkowaniu udostępnionego materiału. Podpisując ją, akceptujecie Państwo warunki umowy. Po otrzymaniu od Państwa drogą pocztową podpisanej umowy, przygotujemy i wyślemy Państwu zamówiony materiał

W razie potrzeby udzielamy pomocy w opracowaniu materiału (np. napisy, włączenie do strony internetowej itp.). Prosimy zwracać się do nas mailowo: mail@zwangsarbeit-archiv.de. Dalsze informacje dotyczące zasad opracowania, udostępniania i publikacji materiału znajdziecie Państwo w warunkach umowy o użytkowaniu.

Uwaga: Udostępnienie materiału archiwalnego wymaga pewnego czasu. Dlatego też prosimy o składanie wniosku z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

.