Springe direkt zu Inhalt

Informacje o ochronie danych

Administrując platformą internetową „Praca przymusowa 1939–1945“ (dalej: Platforma), nie możemy uniknąć pobierania niektórych Państwa  danych osobowych. Ograniczamy się przy tym ściśle do danych niezbędnych ze względów technicznych i przestrzegamy przepisów prawa.

Na Platformę składa się swobodnie dostępna strona internetowa (www.wojnaipamiec.pl), z którą powiązane jest Archiwum internetowe ( https://zwangsarbeit-archiv.de/archiv ), do którego dostęp możliwy jest po rejestracji. Dane gromadzone podczas użytkowania strony internetowej różnią się zasadniczo od danych użytkownika niezbędnych przy korzystaniu z Archiwum.

Na użytek strony internetowej obowiązują warunki ochrony danych dla Wolnego Uniwerstyetu w Berlinie ( www.fu-berlin.de/datenschutz ), z wyłączeniem punktu 6 i 7.

Zasadniczo dane osobowe gromadzone w związku z użytkowaniem Archiwum online służą autoryzacji użytkowania oraz w celach wewnętrznego zarządzania użytkowaniem. Ponadto dane te służą tworzeniu danych statystycznych, mających na celu optymalizację Platformy. Przetwarzamy dane osobowe tylko za wyraźną zgodą użytkownika i uwzględniając europejskie i narodowe zasady prawne. Pragniemy wyjaśnić Państwu cele przetwarzania danych i ich wykorzystanie.

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie do przetwarzania danych osobowych, prosimy zwracać się do nas drogą mailową: mail@zwangsarbeit-archiv.de


1. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe obejmują wszystkie informacje, które odnoszą się do osoby zidentyfikowanej bądź możliwej do identyfikacji; są to nazwisko, adres pocztowy lub IP oraz e-mail.

2. Użytkowanie Archiwum na stronie „https://zwangsarbeit-archiv.de/archiv

Po zarejstrowaniu w Archiwum zapisany zostanie adres IP, strona, z której wchodzicie na naszą stronę, data, godzina, używany przez Państwa system operacyjny i przeglądarka. Jest to niezbędne dla wsparcia technicznego. Ponadto dane te gromadzone są anonimowo w celach statystycznych, co służy ulepszeniu naszych usług. Akceptując te warunki ochrony danych, zgadzacie się Państwo również na opisane powyżej ich przetwarzanie.

3. Kto zapisuje dane?

Pobrane od Państwa dane osobowe zostają zapisane elektronicznie, wykorzystane i przetwarzane przez Wolny Uniwersytet w Berlinie, Centrum Systemów Digitalnych.

Nie przekazuje się ich osobom trzecim i nie przetwarza ich poza Wolnym Uniwersytetem w Berlinie, o ile nie ma na to zgody; może się to zdarzyć jedynie w przypadku, gdy zobowiązują nas do tego przepisy prawne (postępowanie karne, podejrzenie plagiatu, naruszanie praw autorskich).

4. Przetwarzanie danych z rejestracji

Na stałe – a więc przynajmniej w okresie trwania rejestracji – zapisujemy dane osobowe niezbędne do korzystania z naszych usług. Są to dane, jakie podaje cie Państwo przy rejestracji, a więc tytuł naukowy, imię nazwisko, adres e-mailowy i pocztowy, zawód, nazwę i stronę internetową instytucji, z którą Państwo współpracujecie, temat badań bądź powód użytkowania (w dalszym ciągu: „dane z rejestracji”). Ponadto po zarejestrowaniu otrzymujecie Państwo nazwę użytkownika oraz hasło (w dalszym ciągu: „dane logowania”).

Dane z rejestracji przetwarzamy w ramach administracji użytkowników w stopniu, jaki jest niezbędny do użytkowania przez Państwo naszej oferty, a więc tak, byśmy mogli komunikować się z Państwem w sprawie użytkowania. Dane z rejestracji (zwłaszcza adres e-mailowy) będziemy wykorzystywać również w celu komunikacji z Państwem na temat usług internetowych Wolnego Uniwersytetu w Berlinie bądź CeDiS, na przykład w sprawie ewaluacji użytkowania bądź ulepszania lub dostosowywania tej czy innej usługi. Akceptując niniejsze regulacje w sprawie ochronie danych, wyrażacie Państwo zgodę na opisane powyżej przetwarzanie danych.

5. Przetwarzanie danych użytkowania

Przetwarzamy dane użytkowania (a więc informacje o przebiegu użytkowania), które powstają podczas korzystania z platformy. Są one niezbędne dla jej optymalizacji, co osiągamy analizując sposoby korzystania z niej przez użytkownika oraz przepływ danych. Pojedyńcze kroki przypisane są do konkretnego konta użytkownika. Po zalogowaniu się w archiwum, w trakcie korzystania z jego funkcji pobieramy dane użytkowania. Jednorazowo protokołujemy na użytek wewnętrzny datę utworzenia bądź zmiany zapisu. Również na użytek wewnętrzny zapisujemy Państwa ID, co umożliwia identyfikację autorstwa. Publicznie widoczna jest jedynie wygenerowana w archiwum nazwa użytkownika, która zawiera nazwisko podane w rejestracji. Akceptując niniejsze regulacje w sprawie ochronie danych, wyrażacie Państwo zgodę na opisane powyżej ich przetwarzanie.

6. Przetwarzanie danych wpisanych przez użytkowska do archiwum

Macie Państwo możliwość komentowania poszczególnych fragmentów relacji i zapisywania ich we własnej przestrzeni roboczej. Ponadto możecie Państwo udostępnić swoje komentarze innym użytkownikom. Po redakcyjnej weryfikacji zostaną one opublikowane.

W przypadku usunięcia danych użytkownika komentarze widoczne będą publicznie w formie anonimowej, tzw. bez podawania danych autora.

7. Cookies

Podobnie jak inni dostawcy usług internetowych korzystamy z tzw. plików cookie. Są to niewielkie pliki przechowywane w specjalnych listach na Państwa komputerze. Mogą w nich zostać zapisane wejścia Państwa na naszą stronę. Nasze „ciasteczka” nie zawierają jednak żadnych danych osobowych (jak adres IP czy dane logowania), lecz wyłącznie anonimowe dane sesyjne. Niektóre z nich pozostają na Państwa komputerze, co pozwala rozpoznać Państwa przy kolejnym wejściu na naszą stronę. Większość przeglądarek (Internet Explorer, Firefox, Opera etc.) ma w standardowych ustawieniach akceptację „ciasteczek”. Istnieje możliwość zmiany ustawienia i wyłączenie stosowanie plików cookies, co może jednak spowodować ograniczenia w korzystaniu z niektórych funkcji platformy.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych poprzez stosowanie plików cookies stanowi artykuł 6, ust. 1 ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych.

8. Aktywne komponenty

Na stronach internetowych „Praca przymusowa 1939–1945. Pamięć i historia” wykorzystywane są po części aplikacje Java i Javascript. Możecie Państwo zmienić ustawienia w przeglądarce i nie korzystać z tych aplikacji. Może to jednak spowodować ograniczenia w korzystaniu z niektórych funkcji platformy.

9. Użytkowanie treści zewnętrznych

W archiwum internetowym i na stronie „Praca przymusowa 1939–1945. Pamięć i historia” wykorzystywana jest mapa „Google Maps“, na której zaznaczone są miejsca związane z relacjami świadków historii.

Bez dodatkowych zabiegów „Google Maps“ wykorzystuje techniczne metody, dzięki którym następuje wymiana danych (również osobowych) podczas przeglądania strony. Użytkownik nie ma możliwości zablokowania tego przepływu danych.

W celu zapobieżenia temu przepływowi danych przy korzystaniu z „Google Maps“ wbudowane zostało dwustopniowe rozwiązanie, które pozwala na jednorazowy przepływ danych między naszą stroną a „Google Maps“.

10. Newsletter

Na stronie „Praca przymusowa 1939–1945. Pamięć i historia” macie Państwo możliwość zaabonowania darmowego newslettera. Po zgłoszeniu dane z formularza przekazane zostaną na stosowne stanowisko. W trakcie zgłoszenia wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

Pobieranie adresu e-mailowego użytkownika niezbędne jest do dostarczania newslettera. Adres ten pozostaje zapisany na okres aktywnego abonamentu.

Abonament można w każdej chwili odwołać. Służy temu stosowny link. W razie pytań prosimy zwracać się do redakcji „mail@zwangsarbeit-archiv.de“.

11. Prawa przysługujące użytkownikom

Macie Państwo prawo do uzyskania informacji o danych osobowych i wszelkich innych informacji zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przysługuje Państwu prawo do natychmiastowych poprawek w przypadku niewłaściwych dotyczących Państwa danych osobowych.

Macie Państwo również prawo domagania się natychmiastowego usunięcia danych osobowych, jeśli mają tu zastosowanie postanowienia art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wówczas zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych, chyba że zaistnieją warunki, które są ważniejsze od interesów, praw i swobód danej osoby.

Macie Państwo prawo w każdej chwili z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Wówczas zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych, chyba że zaistnieją warunki, które są ważniejsze od interesów, praw i swobód danej osoby lub jeśli wymagają tego roszczenia prawne.

Macie Państwo prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie znosi prawomocności przetwarzania danych do momentu samego wycofania.

W razie pytań lub postulatów prosimy zwracać się pod adres podany w punkcie 12.

12. Usunięcie danych po zakończeniu użytkowania

W momencie zakończenia okresu rejestracji w archiwum wszystkie dane osobowe zostaną usunięte. Pozostaną anonimowe dane do wykorzystania przy analizach statystycznych. Zablokowany zostanie w ten sposób dostęp do archiwum. Możecie Państwo w każdej chwili zakończyć rejestrację i domagać się anonimizacji danych. Prosimy zwracać się w tej sprawie pod adres podany w punkcie 12.

13. Zmiany w praktyce ochrony danych

W obliczu bezustannych zmian, głównie technicznych, jesteśmy zmuszeni zatrzec sobie możliwość zmian praktyki ochrony danych, o ile okaże się to konieczne. O wprowadzeniu takich zmian będzie Państwo informowani na stronie internetowej lub drogą mailową. W razie potrzeby zwrócimy się do Państwa z prośbą o wyrażenie na nie zgody. Niezależnie od Państwa decyzji, w każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z użytkowania platformy i zakończenia rejestracji.

14. Kontakt

mail@zwangsarbeit-archiv.de

CeDiS - Center für Digitale Systeme
E-Learning, E-Research, Multimedia
„Zwangsarbeit 1939 - 1945"
Ihnestr. 24
14195 Berlin

 

Stan: 26.11.2018