Springe direkt zu Inhalt

Knihy / Média

Knihy a média k nacistické nucené práci

Knihy a média k nacistické nucené práci

Publikace "Erinnern an Zwangsarbeit"

Publikace "Erinnern an Zwangsarbeit"

Kniha "Hitlers Sklaven" ("Hitlerovi otroci"), 2008

Kniha "Hitlers Sklaven" ("Hitlerovi otroci"), 2008

Série DVD "Zeugen der Shoah", 2012

Série DVD "Zeugen der Shoah", 2012

Výstava "Zwangsarbeit", 2010

Výstava "Zwangsarbeit", 2010

Webová stránka "Zwangsarbeit im Schwarzwald"

Webová stránka "Zwangsarbeit im Schwarzwald"

Shain A., 2005 ve Skopje

Film "Das Interview-Archiv", 2009

Literatura, webové nabídky k regionální historii, výstavy, filmy a DVD / CD k tématu nucené práce

Tento abecední seznam literatury a dalších médií odráží stav výzkumu a veřejnou diskusi o nacistické nucené práci v Německu. Seznam médií a literatury sestavený Grit Wolf  na žádost nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost" (EVZ) v roce 2006 je dostupný od roku 2009 jako "databáze učebních materiálů o nacistické nucené práci" na internetových stránkách online archivu "Nucená práce 1939-1945".

Přepracování

V posledních letech byla zveřejněna řada nových publikací a dalších médií o nacistické nucené práci. Proto byl seznam v roce 2012 přepracován Dr. Sylvií Rogge-Gau, je tedy obsahově aktualizovaný, doplněný a nově strukturovaný. Databáze si nečíní nárok na úplnost. Průběžně je doplňována. Poznámky např. k nové literatuře jsou vždy vítány. Zašlete, prosím, email na: mail@zwangsarbeit-archiv.de.

Obsah a možnosti vyhledávání

Na této stránce nabízeme informace o 800 tištěných publikacích, 100 filmech, 80 výstavách, 22 DVD / CD a o 140 webových nabídkách k regionálním dějinám. Databáze uvádí autora nebo vydavatele, místo a rok vydání, nakadatelství, druh média a podle možností také popis obsahu. Pod označením „místo“, „spolková země“ a „země“ jsou uvedeny regiony, často zmiňované v textu nebo médiu. Prostřednictvím fulltextového vyhledávače v pravém sloupci můžete vyhledávat podle zadaných zemí, míst a regionů. Výsledky vyhledávání si můžete vytisknout.

Dřívější nabídka

Při přepracování záznamů z roku 2006 se ukázalo, že mnoho zajímavých odkazů a výstav již mezitím není k dispozici. Nicméně tyto dřívější výstavy a online publikace jsou zahrnuty do databáze (označené jako „entfällt“/"smazané"), neboť to dokládá vývoj vzpomínkové kultury na nacistickou nucenou práci.

Výukové materiály

Pro učitele a další zájemce jsou pod položkou "Vzdělávání" uvedeny informace k více než 80 výukovým materiálům, které jsou v různých mediálních formátech.

Základní literatura

Pro rychlé seznámení s tématem nacistické nucené práce doporučujeme následující knihy a texty:

 • Apostolopoulos, Nicolas/ Pagenstecher, Cord (Hrsg.), Erinnern an Zwangsarbeit. Zeitzeugen-Interviews in der digitalen Welt, Berlin 2013
 • Zwangsarbeit 1939-1945. Zeitzeugen-Interviews für den Unterricht: Video-DVD - Lernsoftware - Lehrerheft, hrsg. v. d. Freien Universität Berlin und der Bundeszentrale für politische Bildung, Berlin 2010
 • Plato, Alexander von / Leh, Almut / Thonfeld, Christoph (Hrsg.), Hitlers Sklaven. Lebensgeschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit im internationalen Vergleich, Wien 2008
 • Spoerer, Mark, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa, Stuttgart, München 2001
 • Herbert, Ulrich, Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge (Schriftenreihe der Bundeszentrale für Politische Bildung, Bd. 410), Bonn 2003
 • Herbert, Ulrich (Hrsg.), Europa und der "Reichseinsatz". Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge in Deutschland, 1938-1945, Essen 1991
 • Goschler, Constantin, Wiedergutmachung für NS-Verfolgte: Einführung und Überblick, in: zeitenblicke 3 (2004), Nr. 2, http://www.zeitenblicke.historicum.net/2004/02/goschler
 • Young, James Edward, Beschreiben des Holocaust. Darstellung und Folgen der Interpretation. Frankfurt 1992, S. 243-265 (Kapitel Video- und Filmzeugnisse des Holocaust)
 • Pagenstecher, Cord, "Zwangsarbeit 1939-1945. Erinnerungen und Geschichte." Ein digitales Interviewarchiv und seine Bildungsmaterialien, in: "Ich bin die Stimme der sechs Millionen." Das Videoarchiv im Ort der Information, hrsg. v. Baranowski, Daniel und der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Zusammenarbeit mit der Stiftung EVZ und der Kulturstiftung des Bundes, Berlin 2009, S. 192-198
 • Zwangsarbeit. Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg. Begleitband zur Ausstellung, hrsg. v. Knigge, Volkhard / Lüttgenau, Rikola-Gunnar und Wagner, Jens-Christian im Auftrag der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mitelbau-Dora , Weimar 2010
 • "Gemeinsame Verantwortung und moralische Pflicht". Abschlussbericht zu den Auszahlungsprogrammen der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft", hrsg. v. Jansen, Michael und Saathoff, Günter, Göttingen 2007

Publikace vzešlé z projektu

Na stránkách http://www.zwangsarbeit-archiv.de/projekt/veroeffentlichungenn/index.html najdete seznam publikací, které vznikly v průběhu projektu "Zwangsarbeit 1939-1945".