Archiv rozhovorů pro vzdělávání a vědu

"Nucená práce 1939-1945" je připomínkou více než 20 milionů lidí, kteří museli pracovat pro nacionálně socialistické Německo. Téměř 600 bývalých nuceně nasazených z 26 zemí vypráví své životní příběhy v rozsáhlých audio a videorozhovorech. V našem archivu, přístupném online, můžete pro registraci a přihlášení vyhledávat a poslouchat interview v jejich původní délce. Budete mít k dispozici přepisy rozhovorů, stručné životopisy, fotografie a dokumenty. Interview ve 25 různých jazycích jsou přístupná přes "Forced Labor 1939-1945" (anglicky), "Zwangsarbeit 1939-1945" (německy)"Принудительный труд 1939-1945" (rusky). Najdete zde mimo jiné 38 rozhovorů v češtině a 8 interview ve slovenštině. Samotné přihlašovací stránky do archivu zatím nejsou k dispozici v českém jazyce. Využijte, prosím, některou z výše uvedených cizojazyčných verzí.

Na této webové stránce najdete obecné informace, mapy, videoukázky, rozhovory s experty a vzdělávací nabídky k nucené práci a orální historii.

Pro výuku na školách jsou připraveny online výukové platformy "Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce" (v češtině), "Lernen mit Interviews. Zwangsarbeit 1939-1945" (v němčině) a "Obuchenie-na-osnove-intervyu.org" (v ruštině).

Novinky

Nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ) ve spolupráci se Svobodnou univerzitou Berlín (Freie Universität Berlin) a Německým historickým muzeem (Deutsches Historischesn Museum)
Logo: Nadace „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
fu_logo_koop_partner_185px