Springe direkt zu Inhalt

Impressum

"Nucená práce 1939-1945" je digitální archiv rozhovorů sloužící pro uchování vzpomínky na více než 20 milionů lidí, kteří pro nacistické Německo vykonávali nucenou práci.

Projekt vznikl ve spolupráci nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost" se Svobodnou univerzitou Berlín a Německým historickým muzeem.

Informační povinnosti podle § 5 německého zákona o telemédiích (TMG) a § 55 Státní smlouvy o rozhlasovém vysílání (RStV)

Poskytovatel:

Nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost"
Friedrichstraße 200
10117 Berlin

Tel.: +49 (0)30 25 92 97-0
Fax: +49 (0)30 25 92 97-11

Email: info@stiftung-evz.de
www.stiftung-evz.de

Nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost" je veřejnoprávní nadací.
Je zastupována členy představenstva
Dr. Andrea Despot
Jakob Meyer

Státní dozorující orgán: Spolkové ministerstvo financí, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlín

Univerzitní Knihovna
Oddělení výzkumných služeb
Svodobná uviverzita Berlín

Garystr. 39
14195 Berlín
Vedoucí: 

Dr. Dennis Mischke
Tel. 
+49 30 838 58632
E-Mail: dennis.mischke@fu-berlin.de

Daňové identifikační číslo: DE 811304768


Odpovědnost za obsah podle § 55 odst. 2 RStV:

Univerzitní Knihovna
Svobodná univerzita Berlín

Dr. Dennis Mischke

Právní upozornění:

CeDiS postupoval s velkou pečlivostí při shromažďování informací a údajů obsažených na této webové stránce. Přesto není možné zcela vyloučit chyby, a proto je vyloučena odpovědnost, garance, příslib nebo záruka jakéhokoli druhu, týkající se aktuálnosti, správnosti a úplnosti poskytnutých informací a údajů.

Veškerý obsah webové stránky je chráněn autorským právem. Nedovolené použití jednotlivých částí obsahu nebo celých stran bude stíháno trestněprávní i občanskou cestou. Další detaily jsou upraveny v Podmínkách užívání a Informacích pro ochranu dat.

U přímých a nepřímých odkazů na cizí webové stránky ('linky'), které leží mimo rámec odpovědnosti Svodobná uviverzita Berlín (FUB), by závazek odpovědnosti vstoupil v platnost výhradně v případě, kdy FUB tento obsah zná a bylo by technicky možné a proveditelné užívání v případě nezákonného obsahu zabránit. FUB tímto prohlašuje, že v okamžiku umístění linku nebyly na stranách propojených linkem žádné nelegální obsahy. Proto se FUB tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech stránek propojených linkem s FUB, které byly po umístění linku změněny. Za nelegální, chybný nebo neúplný obsah, a zejména za škody, které vzniknout na základě používání nebo nepoužívání tímto způsobem podaných informací, odpovídá pouze poskytovatel stránky, na níž bylo odkazováno.

Použité obrázky jsou, pokud není uvedeno jinak, součástí archivu "Nucená práce 1939-1945" a podléhají právním podmínkám archivu.

Design:

Designteam
Centrum pro digitální systémy
Svobodná univerzita Berlín

Technická realizace:

CMS
Centrum pro digitální systémy
Svobodná univerzita Berlín