Springe direkt zu Inhalt

Nositelé projektu "Nucená práce 1939 - 1945"

Projekt "Nucená práce 1939 - 1945" ("Zwangsarbeit 1939 - 1945") je kooperací nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost ("Erinnerung, Verantwortung und Zukunft", EVZ) se Svobodnou univerzitou Berlín (Freie Universität Berlin) a  Německým historickým muzeem (Deutsches Historisches Museum).

Nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost ("Erinnerung, Verantwortung und Zukunft")

Nadace určená pro odškodnění bývalých nuceně nasazených, financovaná společně státem a firmami, byla založena po mezinárodních jednáních v létě 2000. Do roku 2007 bylo vyplaceno 4,6 mld. Euro přeživším. Fond "Erinnerung und Zukunft" má i po ukončení finančního odškodnění uchovávat vzpomínku na nacistické bezpráví. Za tímto účelem podporuje mimo jiné projekty setkávání, které organizují lokální iniciativy, putovní výstavy a vědecké projekty v evropském kontextu.

Nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost" financuje pořízení, archivaci, zpracování a zpřístupnění sbírky rozhovorů.

Svobodná univerzita Berlín (Freie Universität Berlin)

Svobodná univerzita Berlín (Freie Universität Berlin) má 32.000 studentů a byla v letech 2006 a 2007 vícekrát oceněna v rámci iniciativy excelence na spolkové i zemské úrovni.

Projekt "Nucená práce 1939 - 1945" ("Zwangsarbeit 1939 - 1945") patří pod Centrum digitálních systémů (Center für Digitale Systeme, CeDiS) a pracoviště pro dějiny středovýchodní Evropy pod vedením Prof. Dr. Gertrud Pickhan.

Centrum pro digitální systémy (CeDiS) Svobodné univerzity Berlín digitalizuje a zpracovává interview, vyvíjí interaktivní online platformu a vzdělávací materiály.  Pracoviště pro dějiny středovýchodní Evropy na Institutu pro východní Evropu Svobodné univerzity Berlín koordinuje překlady interview.

Německé historické muzeum (Deutsches Historisches Museum)

Německé historické muzeum (Deutsches Historisches Museum), založené v roce 1987, disponuje od června 2006 stálou expozicí k německým dějinám na ploše 8.000 qm. Vedle filmové knihovny, kina a knihovny disponuje historické národní muzeum sbírkou 800.000 objektů a obrazovým archivem se třemi miliony negativů.

Německé historické muzeum se stará o odbornou inventarizaci a z hlediska konzervátorského o optimální uložení zhruba 2000 audio a videonahrávek a doprovodného materiálu. Ukázky ze sbírky rozhovorů jsou dostupné na počítačové stanici ve stálé expozici v berlínské zbrojnici.