Springe direkt zu Inhalt

Individuální zkušenosti pamětníků

Stránka z pracovní knížky Paula Ch., 1943

Stránka z pracovní knížky Paula Ch., 1943

Valentina K., 1944 v Reutlingenu

Valentina K., 1944 v Reutlingenu

Józef M., polský vězeň koncentračního tábora a svědek v osvětimském procesu

Józef M., polský vězeň koncentračního tábora a svědek v osvětimském procesu

Životní podmínky nuceně nasazených se lišily podle jejich statusu, místa nasazení, původu a pohlaví.

Civilní nuceně nasazení měli více volnosti než váleční zajatci nebo vězni koncentračních táborů. Nucená práce v dolech a na stavbě bunkrů byla horší než nasazení v domácnostech nebo v zemědělství. Na obsazených územích panovaly jiné podmínky než v samotné "říši".

Ženy trpěly dalšími formami šikanování. Obzvláště diskriminováni byli lidé slovanského původu. Romové a židovští "otrocky nasazení" byli dokonce oběťmi politiky “likvidace prací“ ("Vernichtung durch Arbeit").

Pojem "nucená práce" zahrnuje velmi rozdílné formy pracovního nasazení. Různorodost těchto zkušeností se obráží ve velmi rozdílných individuálních vzpomínkách přeživších. » Příklady životních osudů ze sbírky rozhovorů