Springe direkt zu Inhalt

Po roce 1945: Nuceně nasazení jako zapomenuté oběti

Repatriační průkaz Guy S., Francie 1945

Repatriační průkaz Guy S., Francie 1945

Po válce se nuceně nasazení stali "zapomenutými oběťmi" nacismu. Zahraniční oběti nacismu v Německu nebyly vyslyšeny; nucená práce nebyla považována za specifické bezpráví nacistického režimu.

Mnoho zavlečených lidí zůstalo po roce 1945 jako "Displaced Persons" v táborech na německém území. V jejich vlasti, zejména v Sovětském svazu, byli navrátilci často paušálně podezíráni z kolaborace s Němci. Někteří se dostali do stalinistických lágrů, jiní byli diskriminováni při volbě povolání.

Někteří lidé nevyprávěli o nucené práci ani své rodině. Většina z nich trpí stále ještě psychickými a fyzickými následky nucené práce; zejména ve východní Evropě často žijí na okrají existenčního minima.