Springe direkt zu Inhalt

Viola Jakschova

Historikerin und Pädagogin/ Živá paměť

Biografische Angaben (Auswahl)

  • Leitung vom Treffpunkt für NS-Opfer und Generationendialog Prag
  • Mitautorin vom interaktiven Bildungsmaterial zum Thema Zwangsarbeit und NS-Verfolgung tschechischer Bevölkerung einschließlich Zeitzeugen-Interviews sowie Mitautorin der Wanderausstellung Im Totaleinsatz, Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung für das Dritte Reich und Realisierung von ihrem Begleitvideo mit Zeitzeugen-Interviews
  • Leitung vom Bildungsprojekt für Jugend zum Thema NS-Verfolgung Roma und Sinti „Verschwundene Roma und Roma heute“

Publikationen (Auswahl)

  • Učení se z historie, Nacistická persekuce obyvatelstva v českých zemích během 2. světové války, multimediální výuková pomůcka pro učitele s výpověďmi pamětníků, Živá paměť, o.p.s. 2010 – Aus der Geschichte lernen, NS-Verfolgung von Bevölkerung der tschechischen Länder während des 2. Weltkrieges, interaktives Lehrerhandbuch einschließlich Zeitzeugen- Interviews, Živá paměť, o.p.s. 2010.
  • Hitlers Sklaven. Lebensgeschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit im internationalen Vergleich, Kapitel 4. Slowakische Republik, Böhlau Verlag 2008.
  • Im Totaleinsatz, Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung für das Dritte Reich, Katalog zur Ausstellung, Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds 2008.
  • Zmizelí Romové a Romové dnes, Romský holocaust jeho stopy v poválečném Československu a život Romů v České republice, interaktivní vzdělávací materiál včetně rozhovorů s pamětníky, Živá paměť, o.p.s. 2007 – Verschwundene Roma und Roma heute, NS-Verfolgung von Roma und Sinti, Spuren in der Nachkriegstschechoslowakei und das Leben von Roma in der Tschechischen Republik, interaktives Bildungsmaterial mit Roma Zeitzeugen-Interviews, Živá paměť, o.p.s. 2007.

Weitere Infos unter http://www.zivapamet.cz