Springe direkt zu Inhalt

Nová publikace: Oral History meets Linguistics

Novinky od 29.05.2017

Nová kniha s příspěvkem prof. Dr. Stefana Pfändera a spolupracovníka CeDiS Dr. Corda Pagenstechera

Nedávno vyšel v nakladatelství "Kulturstiftung Sibirien" sborník "Oral History meets Linguistics", který vydali Erich Kasten, Katja Roller a Joshua Wilbur. Kniha vznikla na základě stejnojmenného workshopu, který se konal v prosinci 2015 ve Freiburgu.

Článek "Hidden Dialogues: Towards an Interactional Understanding of Oral History Interviews" pojednává o narativních vzorcích ve videorozhovorech s přeživšími holokaustu, které můžeme chápat jako interakce mezi tazatelem a respondentem nahrané na záznam. Dvě případové studie analyzují s přihlédnutím ke způsobu kladení otázek a metodám orální historie, ke konverzační analýze a interakční lingvistice verbální a neverbální prostředky, pomocí kterých oba partneři rozhovoru společně konstruují narativ interview a jeho významové roviny.

Pagenstecher, Cord / Pfänder, Stefan: Hidden Dialogues: Towards an Interactional Understanding of Oral History Interviews, in: Kasten, Erich / Roller, Katja / Wilbur, Joshua (Hrsg.): Oral History Meets Linguistics, Fürstenberg / Havel 2017, s. 185-207.

21 / 25