Springe direkt zu Inhalt

Interview s prof. Dr. Michelem Barricellim (díl 1)

Videorozhovory s pamětníky ve školním vyučování. Úvahy k didaktice výuky dějepisu.

(německy s českými titulky)

Michele Barricelli je profesorem didaktiky dějepisu na Leibnizově univerzitě v Hannoveru a dlouholetým poradcem a spolupracovníkem projektu "Nucená práce 1939-1945". Těžiště jeho výzkumné práce představuje empirický výzkum vyučování a učení v předmětu dějepis, kompetenční modely pro výuku dějepisu se zvláštním ohledem na narativní kompetenci a zprostředkování soudobých dějin ve výuce dějepisu. V první části rozhovoru hovoří o roli, kterou mohou hrát videorozhovory s přeživšími ve školním vyučování.

Interview je v němčině, pro zobrazení českých titulků klikněte na příslušnou ikonu na spodní liště videa. 

K osobě:

Michele Barricelli se narodil 29.10.1966 v Berlíně. Po učitelském studiu oborů dějepis a geografie promoval v roce 2003 na téma „Žáci vyprávějí příběhy. Narativní kompetence ve výuce dějepisu“. Mezi léty 1997 a 2004 pracoval mj. jako vědecký spolupracovník na Svobodné univerzitě v Berlíně (FU) a Univerzitě v Göttingenu. Do roku 2008 byl činný jako mladší profesor (Juniorprofessor) pro didaktiku dějepisu na Svobodné univerzitě Berlín, v roce 2009 pak převzal katedru na Historickém semináři Leibnizovy univerzity v Hannoveru.

Prof. Barricelli je dlouholetým poradcem a spolupracovníkem projektu "Nucená práce 1939-1945".

K rozhovoru:

Místo: Berlín
Datum: 28.11.2011
Tazatelka: Dorothee Wein
Zpracování: Dorothee Wein, Verena Nägel
Kamera a střih: Branka Pavlovic  

Výběr z literatury:

  • Barricelli, M./Lücke, M.: Für eine Weile noch. Videozeugnisse zur NS-Vergangenheit aus geschichtsdidaktischer Sicht, v: Apostolopoulos, Nicolas/ Pagenstecher, Cord (Hrsg.): Erinnern an Zwangsarbeit. Zeitzeugen-Interviews in der digitalen Welt. Berlin: Metropol 2013, S. 49-58.
  • Barricelli, M.: Schüler erzählen Geschichte. Narrative Kompetenz im Geschichtsunterricht (Forum historisches Lernen). Schwalbach/Ts. 2005, 3. Aufl. 2008. (Diss. Freie Universität Berlin 2003 u.d.T.: Narrative Kompetenz bei Schülerinnen und Schülern als Theorie-, Forschungs- und Praxisproblem der Geschichtsdidaktik. Eine empirische Studie zum historischen Erzählen im Geschichtsunterricht).
  • Barricelli, M.: Kommemorativ oder kollaborativ? Historisches Lernen mithilfe digitaler Zeitzeugenarchive (am Beispiel des Visual History Archive) v: Bettina Alavi (Hrsg.): Historisches Lernen im  virtuellen Medium. Heidelberg 2010, S. 13-29.
  • Barricelli, M./Becker, A./Heuer, C. (Hrsg.): Jede Gegenwart hat ihre Gründe. Geschichtsbewusstsein, historische Lebenswelt und Zukunftserwartung im frühen 21. Jahrhundert (Fs. für Hans-Jürgen Pandel zum 70. Geburtstag). Schwalbach/Ts. 2011.