Rozhovory s odborníky

Odborníci z oblasti vědy a praxe komentují důležité otázky k tématu nucené práce pro nacistický režim, odškodnění, vzorcům vzpomínání a k životopisným interview.

still image

Jiří Šitler

Jednání o odškodnění za nucenou práci z českého pohledu

Historik a diplomat Jiří Šitler byl od září 2000 do května 2001 zvláštním vyslancem Ministerstva zahraničních věcí ČR na mezinárodních jednáních o odškodnění nuceně nasazených. V rozhovoru se zmiňuje o těchto jednáních z pohledu české delegace a hodnotí navazující platby obětem nacismu v ČR.

Interview je v českém jazyce, opatřené německými titulky.

still image

Tomáš Jelínek (1)

Odškodnění nuceně nasazených v České republice. Od podání žádostí po výplaty odškodnění

Historik a dnes ředitel Česko-německého fondu budoucnosti PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D., byl v letech 1999-2001 členem české delegace na jednáních o odškodnění. V interview hovoří o jednáních z pohledu české delegace, podávání žádostí a následných platbách v České republice.

Interview je vedeno v českém jazyce a opatřeno německými titulky.

still image

Tomáš Jelínek (2)

Rozhovory s oběťmi nacismu v České republice

Historik a dnes ředitel Česko-německého fondu budoucnosti PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D., byl vedoucím české dílčí sbírky pro projekt nahrávání rozhovorů "Nucená práce 1939-1945". Hovoří o vzniku interview, jejich významu pro českou společnost i samotné pamětníky.

Interview je vedeno v českém jazyce a opatřeno německými titulky.

still image

Alexander von Plato (1)

Projekt "Dokumentace životopisných rozhovorů s bývalými otrocky a nuceně nasazenými" (část 1)

(v němčině)

Dr. Alexander von Plato je historik a dlouholetý vedoucí Institutu pro dějiny a biografii Dálkové univerzity v Hagenu. Byl jedním ze tří koordinátorů projektu "Dokumentace životopisných rozhovorů s bývalými otrocky a nuceně nasazenými". Jeho úkolem byly metodické instruktáže, jak vést rozhovory. V první části interview (projekt "Dokumentace životopisných rozhovorů s bývalými otrocky a nuceně nasazenými") hovoří o vzniku projektu a výzvách, souvisejících s jeho realizací. 

still image

Alexander von Plato (2)

Orálně historický projekt a jeho výsledky v mezinárodním kontextu (část 2)

(německy s českými titulky)

Ve druhé části rozhovoru vysvětluje Dr. von Plato mezinárodní rozměr natočených rozhovorů a jejich význam pro vědu a vzdělávání.

Interview je v německém jazyce s českými titulky.

still image

Michele Barricelli (1)

Videorozhovory s pamětníky ve školním vyučování. Úvahy k didaktice výuky dějepisu.

(německy s českými titulky)

Michele Barricelli je profesorem didaktiky dějepisu na Leibnizově univerzitě v Hannoveru a dlouholetým poradcem a spolupracovníkem projektu "Nucená práce 1939-1945". Těžiště jeho výzkumné práce představuje empirický výzkum vyučování a učení v předmětu dějepis, kompetenční modely pro výuku dějepisu se zvláštním ohledem na narativní kompetenci a zprostředkování soudobých dějin ve výuce dějepisu. V první části rozhovoru hovoří o roli, kterou mohou hrát videorozhovory s přeživšími ve školním vyučování.

Interview je v němčině, pro zobrazení českých titulků klikněte na příslušnou ikonu na spodní liště videa. 

still image

Michele Barricelli (2)

Dvd "Zeitzeugen-Interviews für den Unterricht" a online archiv "Zwangsarbeit 1939-1945. Erinnerung und Geschichte". Ukázka a didaktické komentáře.

Ve druhém díle rozhovoru Michele Barricelli předvede názorné ukázky a komentuje dvd "Zeitzeugen-Interviews für den Unterricht" a online archiv "Zwangsarbeit 1939-1945. Erinnerung und Geschichte".

still image

Alesja Belanovich-Petz

Vzpomínky na nucenou práci v Běloruské republice - dílčí sbírka "Bělorusko-IBB Minsk"

Alesja Belanovich-Petz získala doktorát na téma genderově specifické zkušenosti "ostarbeiterek" z Běloruska. Hovoří o rozhovorech s nimi a o archivu orální historie Naša pamyat v Bělorusku.

still image

Bettina Deutsch

Výuka s německou online aplikací „Lernen mit Interviews“

Bettina Deutsch je učitelkou dějepisu a francouzštiny v Berlíně-Kreuzbergu. Online aplikaci testovala ve výuce se svými žáky a hovoří o svých zkušenostech. Rozhovor je v němčině.

still image

Andreas Eberhardt

O budoucnosti nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost" ("Erinnerung, Verantwortung und Zukunft")

V interview hovoří Andreas Eberhardt, předseda představenstva nadace EVZ, o své životní dráze, o procesu odškodňování bývalých nuceně nasazených, online archivu "Nucená práce 1939-1945" („Zwangsarbeit 1939-1945“) i nových cílech a projektech nadace.

still image

Constantin Goschler

Pohled na nucenou práci pro nacistický režim po roce 1945

(německy s českými titulky)

Prof. Constantin Goschler je historik zabývající se soudobými dějinami, který působí na Porúrské univerzitě Bochum. V rozhovoru mluví o společenském, politickém a hospodářském vývoji, který vedl k založení nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“. Tato nadace organizovala a dohlížela na platby odškodnění bývalým nuceně nasazeným.

Interview je v němčině, pro zobrazení českých titulků klikněte na příslušnou ikonu na spodní liště videa.

still image

Ulrike Jureit

Vzorce vzpomínání – k metodě rozhovorů pořízených metodou orální historie a jejich interpretaci

(německy s českými titulky)

Dr. Ulrike Jureit je historička působící na Hamburském Institutu pro sociální výzkum. Dlouhá léta se zabývá metodikou životopisných rozhovorů s lidmi, kteří přežili koncentrační tábory. V rozhovoru objasňuje své koncepty „vzorců vzpomínání“ (Erinnerungsmuster) a "vrstvení zkušeností“ (Erfahrungsaufschichtung). Hovoří o metodické analýze rozhovorů pořízených metodou orální historie a jejich hodnocení ve vědě.

Interview je v němčině, pro zobrazení českých titulků klikněte na příslušnou ikonu na spodní liště videa.

still image

Albert Lichtblau

Orální historie - vedení interview a jeho interpretace

Albert Lichtblau je historik a zástupce ředitele Centra pro židovské kulturní dějiny ("Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte") na Univerzitě Salzburg.  Je autorem publikací k tématu orální historie a v rámci projektu Survivors of the Shoah der Visual History Foundation vedl řadu rozhovorů, m.j. se Simonem Wiesenthalem a Richardem Glazarem. V interview hovoří o roli tazatele, o rozdílu mezi audio a videointerview, stejně jako o možnostech interpretace rozhovorů s pamětníky.

still image

Jan Rietema

Koncepční úvahy k archivu "Zwangsarbeit 1939-1945"

Jan Rietema byl jako vývojář softwaru a programátor zodpovědný za koncenpci a vývoj online archivu "Nucená práce 1939-1945" ("Zwangsarbeit 1939-1945"). V rozhovoru hovoří o pracovních krocích a dnešní podobě online platformy. Vysvětluje také, které zkušenosti jsou relevantní pro zpřístupnění jiných sbírek, kam lze archiv zařadit v rámci "Digital Humanities".

still image

Günter Saathoff

Okolnosti vzniku a úkoly nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost"

Günter Saathoff byl dlouholetým členem představenstva nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost" ("Erinnerung, Verantwortung und Zukunft").

V interview hovoří o vzniku a cílech nadace. Objasňuje praxi výplat bývalým nuceně nasazeným a zmiňuje vzdělávací projekty podpořené fondem "Připomínka a budoucnost" ("Erinnerung und Zukunft").


still image

Pódiová diskuse

V rámci výstavy "Nucená práce. Němci, nuceně nasazení a válka" uspořádali nadace EVZ a Židovské muzeum dne 4. října 2010 pódiovou diskusi na téma "Nucená práce v Evropě - nucená práce v Berlíně" s historiky Dr. Christine Glauning (Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide), Dr. Cordem Pagenstecherem (Berliner Geschichtswerkstatt e.V. / Freie Universität Berlin) a Dr. Jensem-Christianem Wagnerem (Gedenkstätte KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora), moderoval Dr. Manfred Sapper (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde). Audiozáznam si můžete poslechnout zde.

still image

Výnosy o Polácích

12. března 2015 zorganizovalo Centrum pro digitální systémy (CeDiS) Svobodné univerzity Berlín (Freie Universität Berlin) spolu s Centrem pro historický výzkum Berlín Polské akademie věd (CBH PAN Berlin) ve spolupráci s Berlínskými historickými dílnami (Berliner Geschichtswerkstatt e.V.) a nadací Topografie teroru/Dokumentační centrum nacistické nucené práce (Topographie des Terrors/ Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit) konferenci u příležitosti 75. výročí vydání výnosů o Polácích. Záznam přednášek si můžete prohlédnout zde:

Členové projektového týmu natáčeli od roku 2009 někdy i vícehodinové expertní rozhovory a shrnuli je do téměř půlhodinových filmů. Mají vždy cca 10 otázek a můžete si je přímo spustit.