Springe direkt zu Inhalt

Rozhovor s Bettinou Deutsch

Výuka s německou online aplikací „Lernen mit Interviews“

Bettina Deutsch je učitelkou dějepisu a francouzštiny v Berlíně-Kreuzbergu. Online aplikaci testovala ve výuce se svými žáky a hovoří o svých zkušenostech. Rozhovor je v němčině.

K osobě:

Dr. Bettina Deutsch studovala historii a francouzštinu v učitelském oboru na Svobodné univerzitě Berlín. 2015 promovala na téma „Bilingvní vyučování a vícejazyčnost“. Pracuje především v oboru bilingvní výuky. Z pověření Goethe-Institutu vedla v Rusku a Polsku různé kurzy dalšího vzdělávání pro učitelky a učitele, kteří se zabývají bilingvní výukou a doprovázela je po několik let za podpory digitálních výukových platforem.

Od roku 2015 vyučuje dějepis a francouzštinu spolu s bilingvním dějepisem na Leibnizově gymnáziu v Berlíně-Kreuzbergu, kde vyzkoušela online aplikaci „Lernen mit Interviews“ ve svých kurzech.

K interview:

Místo: Berlín
Datum: 13.4.2016
Tazatelka: Dorothee Wein
Kamera a střih: Branka Pavlovic

Výběr literatury:

  • Deutsch, Bettina (2016): Mehrsprachigkeit durch bilingualen Unterricht? Analysen der Sichtweisen aus europäischer Bildungspolitik, Fremdsprachendidaktik und Unterrichtspraxis. Frankfurt a.M.: Peter Lang
  • Deutsch, Bettina (mit Christina Brüning) (2015): Musik auf Russisch? Kunst auf Französisch? Grundsatzüberlegungen für "sinnhafte" bilinguale Module. In: Praxis Fremdsprachenunterricht 5/2015: 7-9
  • Deutsch, Bettina (mit Christina Brüning) (2013): Überlegungen zum Nutzen und Ort des bilingualen Sachfachunterrichts. In: französisch heute 4/2013/44: 167-174
  • Deutsch, Bettina (2013): ‘Mehrsprachigkeit’ und ‘CLIL’ – zwei unverbundene Konzepte in der europäischen Sprachen- und Bildungspolitik?. In: Breidbach, Stephan / Viebrock, Britta (Hrsg.): Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Europe. Research Perspectives on Policy and Practice. Frankfurt a. M.: Peter Lang: 51-63