Springe direkt zu Inhalt

Sinaida Iwanowna B., "ostarbeiterka" v Berlíně a Hesensku

Sinaida I. B.

Sinaida I. B.
Foto, zdroj: Online-Archiv "Zwangsarbeit 1939-1945" zum Interview

Der Lebensweg von Sinaida I. B.

Der Lebensweg von Sinaida I. B.
Foto, zdroj: CeDiS / FUB zur animierten Karte

Sinaida Iwanowna B. z Ukrajiny byla jako "ostarbeiterka" zavlečena do Německa, kde musela pracovat v domácnosti a zbrojním průmyslu.

 • 1914 narozena v Bělgorodu (Rusko), otec drážní zaměstnanec, matka v domácnosti, dva sourozenci
 • 1916 přestěhování rodiny do Charkova
 • 1922 školní docházka
 • 1932 studium na chemicko-technologické vysoké škole v Charkově
 • 1938 pracuje jako inženýrka v závodu „Giprokoks“, Charkov
 • 1941 říjen: obsazení Charkova
 • 1942 zavlečení do Berlína, práce v kosmetické firmě „Schwarzkopf", poté jako služebná v rodině baltských Němců
 • 1943 po náletech odjíždí s rodinou do Hesenska, pracuje v pekařství
 • léto 1944 práce v muniční továrně WASAG u Allendorfu/Hesensko, ubytována v jednom z „táborů pro Rusy“
 • duben 1945 útěk do lesů, osvobozena oddíly americké armády
 • červen 1945 transport do sovětské okupační zóny, filtrační tábor u Magdeburgu
 • říjen 1945: návrat do Sovětského Svazu, opět zaměstnána v závodě „Giprokoks“
 • 1978 důchod
 • 1984 sňatek
 • 2004 smrt manžela
 • členka Sdružení obětí nacismu v Charkově

 

Na základě rozhovoru se Sinaidou B. vznil krátký biografický film (délka: 25 minut). Je spolu s biografickou mapou, lexikonem a dalšími rozšiřujícími materiály k dispozici na  výukovém softwaru "Zeitzeugen-Interviews für den Unterricht".