Springe direkt zu Inhalt

1. září 1939: Přepadení Polska

Tři pamětníci vzpomínají, jak prožívali začátek druhé světové války 1. září 1939.

Následující video obsahuje ukázky z životopisných interview s bývalými nuceně nasazenými a vězni KT, dvěma muži z Lodže a jednou ženou s východního Polska. Pro ně, stejně jako pro mnoho polských pamětníků z online archivu "Nucená práce 1939-1944", bylo 1. září 1939 začátkem deportací, pronásledování a nucené práce (jazyk: angličtina, polština, částečně s německými titulky).

1. září 1939: Přepadení Polska, ukázky z videointerview s Leonem W. (židovský vězeň KT z Lodže / Polsko), Bolesławem Z. (bývalý nuceně nasazený z Lodže / Polsko) a Tosiou S. (Židovka přeživší KT, původem z východního Polska), archiv "Nucená práce 1939-1945", délka 10:33 minut, střih: Malte Luehrs, Tobias Kilgus, © Freie Universität Berlin 2010

1. září 1939: Přepadení Polska

Vpádem wehrmachtu do Polska 1. září 1939 začala druhá světová válka. Už o týden později stála německá vojska nedaleko Varšavy. Podle paktu Ribbentrop-Molotov obsadila Rudá armáda východní část Polska. Polsko si mezi sebe rozdělili Německo a Sovětský svaz. Spolu s wehrmachtem začaly v Polsku působit německé úřady práce. Brzy začalo přikázování a zavlékání polských mužů a žen na nucenou práci do Německa. Byla zřizována ghetta; Povartí, Západní Prusko a Generální gouvernement se staly dějištěm masakrů a vyhánění.

Literatura:

 • Tomasz Szarota, 1939: Der Beginn des Zweiten Weltkrieges, Deutschlands Expansion und die Zerstörung des polnischen Staates, in: Stereotype und Konflikte. Historische Studien zu den deutsch-polnischen Beziehungen, hg. v. Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften und dem Deutsch-Polnischen Magazin DIALOG, Osnabrück 2010, S. 231-246

 • Jochen Böhler, Auftakt zum Vernichtungskrieg. Die Wehrmacht in Polen 1939, Frankfurt 2006

 • Erinnerung bewahren. Sklaven- und Zwangsarbeiter des Dritten Reiches aus Polen 1939-1945. Zachowac pamiec. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945. Zweisprachiger Ausstellungskatalog, hrsg. v. d. Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung und dem Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide, Warschau, Berlin 2007

Biografické údaje:

Leon W., židovský vězeň koncentračního tábora z Lodže / Polsko

 • 9. leden 1925: narozen v Lodži

 • 1939: Transport do lodžského ghetta

 • 1944: Deportace na nucenou práci do Czestochové, Polsko

 • Následná deportace do KT Buchenwald a opět nucená práce pro továrnu na ozubená kola G.E. Reinhardt v pobočném táboře Sonnenberg

 • 1945: Osvobození americkými jednotkami a návrat do Lodže

 • 1949: Emigrace do New Haven, USA

Bolesław Z., bývalý nuceně nasazený z Lodže / Polsko

 • 1923: narozen v Lodži

 • červen 1940: První deportace na nucenou práci v Porúří poblíž Gelsenkirchenu

 • červen 1942: Pracovní úraz, který umožnil návrat do Lodže. Opět přikázán na nucenou práci.

 • Do srpna 1944: Nucená práce pro AEG v Lodži. Poté evakuace spolu s firmou do Glatzu ve Slezsku

 • Březen 1945: Druhá evakuace závodu do Durynska (Thüringen). Nakonec návrat do Lodže přes Glatz

 • Od 80. let 20. stol. aktivní ve svazech obětí bývalých nuceně nasazených u AEG

 • Po roce 2000: Účast na projektu Berlínských historických dílen  (Berliner Geschichtswerkstatt) "Mezi Lodží a Berlínem. Osudy bývalých nuceně nasazených" („Zwischen Lodz und Berlin. Schicksale der ehemaligen Zwangsarbeiter“).

 • 4. červenec 2007: Bolesław Z. umírá

Tosia S., Židovka z východního Polska, která přežila KT

 • 1929: Narozena v obci Zaleski, Polsko (dnes: Ukrajina)

 • 1935: Přestěhování do Horodenky, Polsko (dnes: Ukrajina)

 • Říjen 1941: Transport do ghetta Horodenka

 • Jaro 1943: Deportace do pracovního tábora Lisowice na nucenou práci v zemědělství

 • 28. březen 1944: Osvobození Rudou armádou. Poté krátký návrat do rodného města.

 • Do března 1949: Pobyt v americkém sektoru v Německu. Poté emigrace do Peekshillu, New York, USA