Springe direkt zu Inhalt

22. červen 1941: Přepadení Sovětského svazu

Dvě ženy a jeden muž podávají svědectví o tom, jak prožívali 22. červen 1941 a následky německého přepadení.

Německý útok na Sovětský svaz znamenal pro sovětské pamětníky z online archivu "Nucená práce 1939-1945" začátek násilí, nadvlády okupační mocnosti a nucenou práci. Mnozí si stále přesně pamatují na toto ráno (jazyk: ruština, s německými titulky).

22. červen 1941: Přepadení Sovětského svazu. Ukázky z videorozhovorů se sovětskými nuceně nasazenými Taissou T., Alexandrou G. und Iossifem A., Archiv "Nucená práce 1939-1945", délka 8:46 min., střih: Alexandra Neumann, Tobias Kilgus, © Freie Universität Berlin 2011

22. červen 1941: Přepadení Sovětského svazu

Německé přepadení Sovětského svazu bylo pro Moskvu zcela překvapivě zahájeno brzy ráno 22. června 1941. Wehrmacht  vpadl do země na široké frontě s téměř 3 miliony vojáků. Tím nacistické německo zahájilo rasistickou zničující válku proti obyvatelstvu: masové popravy zastřelením byly na denním pořádku; miliony sovětských válečných zajatců zemřely v zajetí wehrmachtu. Civilní obyvatelstvo bylo systematicky drancováno.

Vedle surovin byla pro okupanty kořistí především pracovní síla: okolo 2,1 milionů lidí ze Sovětského svazu bylo zavlečeno do Německa jako "ostarbeitři". Museli nosit na oblečení diskriminující označení "OST" a ve větší míře než ostatní nuceně nasazení trpěli hladem, zimou a fyzickým násilím.

Po osvobození byli bývalí "ostarbeitři" často podezříváni z kolaborace s Němci.Ve "filtračních táborech" se museli podrobit výslechům sovětskou tajnou službou; často byli diskriminováni ještě desítky let po válce. Někteří byli jako údajní kolaboranti odvlečeni na nucené práce do sovětských pracovních táborů.

Biografické údaje

Taissa T., nuceně nasazená z Ukrajiny

 • 1924: Narozena v obci Heničesk u Chersonu, Ukrajina

 • 1942: Zavlečení na nucenou práci do Německa

 • 1942-1945: Práce ve zbrojním průmyslu u firmy Gebrüder Thiel Seebach GmbH v Seebachu, Durynsko (Thüringen)

 • 1945: Osvobození americkou armádou

 • 1946-1951: Studium na Pedagogickém institutu v Simferopolu, poté práce jako učitelka

 • 1953: Svatba, 2 roky později narození dcery

Alexandra Nikolajevna G., bývalá "ostarbeiterka" u AEG v Berlíně

 • 1925: Narozena v Kursku, vyrůstá v Charkově (Sovětský svaz)

 • 1941: Charkov obsazen Němci

 • Duben 1942: Zavlečena do Berlína. Nucená práce pro AEG Kabelwerk Oberspree

 • 1944: Útěk z bombardovaného lágru v Berlíně-Köpenicku, práce jako služebná

 • 1945: Nasazení na odklízení trosek; osvobození sovětskými vojsky, okamžitý návrat domů.

 • 1946: Svatba s vojákem Rudé armády, kterého poznala v Berlíně, narození dcery

 • 1959: Narození syna

 • Pracuje m.j. jako kontrolorka, stenotypistka, pokladní, účetní a v ukrajinské nadací "Porozumění a smíření"

Iossif A., deportovaný jako Žid do Osvětimi a Buchenwaldu

 • 1922: Narození v židovské rodině ve východopolském Grodnu

 • 1939: Obsazení Grodna sovětskými vojsky (na základě paktu Ribbentrop-Molotov)

 • 1941: Bombardování města Grodno, rozdělení a přesídlení rodiny do dvou ghett, deportace do Osvětimi-Březinky

 • 1945: Pochod smrti do koncentračního tábora Buchenwald, osvobození americkými jednotkami

 • 1945: Filtrace sovětskou tajnou službou, nucená práce v dolech v Donbasu

 • 1948: Propuštění, přestěhování do Minsku, ukončení školy

 • 1950: První manželství, stává se otcem dcery a syna

 • do r. 1999: Pracuje jako krejčí