Springe direkt zu Inhalt

Osvobození: Mezi radostí a beznadějí

Konec druhé světové války přinesl milionům zotročených a smrtí ohrožených lidí osvobození. Ve skutečnosti se ale jednalo o dlouhodobý proces, který započal před 8. květnem 1945 a tímto datem neskončil. Nabytou svobodu často doprovázely bolestné začátky.

V následujícím tematickém filmu vypráví tři pamětnice, jak rozdílně osvobození prožívaly (jazyk: polština, ruština a angličtina s německými titulky).

Osvobození. Mezi radostí a beznadějí. Ukázky z rozhovorů se Zofií B., Galinou G. a Tosiou S., archiv "Nucená práce 1939-1945", délka 12 minut, koncepce a střih: Ewa Czerwiakowski a Tobias Kilgus, © Freie Universität Berlin 2015

Osvobození - mezi radostí a beznadějí

Bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa znamenala konec druhé světové války v Evropě. Měsíce a dny před tímto symbolickým datem zažívaly miliony lidí osvobození: z koncentračních a pracovních táborů, míst nucené práce a zavlečení, ale i od kruté německé nadvlády ve svých zemích. Nejednalo se samozřejmě o jednorázový akt, ale o pomalý proces, který probíhal spolu s postupující spojeneckou frontou na východě a západě a který měl velmi různé podoby. V prvních dnech a měsících po osvobození ještě nespočet lidí zemřelo.

Vojáci Rudé armády, často radostně vítaní, na jedné straně východní Evropu osvobodili od Němců, na druhé straně s sebou jejich přítomnost nesla nové obavy. Mnozí lidé deportovaní za války do Německa byli po návratu považováni za vlastizrádce. Ženy zvlášť trpěly znásilňováním a výtkami zrady se sexuální konotací. Mnoho lidí si muselo vybrat mezi exilem a návratem do vlasti. Ještě v jiné situaci byli židovští přeživší: bez vlasti, vykořenění a osamocení mohli jen s obtížemi začínat nový život v cizí zemi.

Biografické údaje

Zofia B., politicky pronásledovaná a přeživší z KT, původem z Polska

 • narozena 1923 v Lodži, Polsko
 • 1930 až 1939: Navštěvuje základní školu a dívčí gymnázium
 • od 1940: Činnost v odbojové skupině
 • 1941–1943: Práce v krejčovské dílně v Lodži, kontakty s kamarádkou v ghettu
 • září 1943: Zatčení a transport do KT Osvětim
 • srpen 1944: Transport přes KT Ravensbrück do KT Helmbrechts, pobočného tábora KT Flossenbürg
 • 13. duben 1945: Evakuace tábora a „pochod smrti“ až k české obci Svatava (německy Zwodau)
 • 7. květen 1945: Osvobození KT Svatava americkými vojáky; návrat do rodného města
 • 1946: svatba
 • 1950 a 1952: Narození dvou dcer
 • 1946 do 1979: Práce jako kancelářská síla
 • po 1990: první cesta do Německa v rámci výměnného programu firmy Maximilian-Kolbe-Werk

Galina G., bývalá nuceně nasazená ze Sovětského svazu

 • narozena 1925 ve vesnici Kočergi, Sumská oblast, Ukrajina, Sovětský svaz
 • 1933: Rodina ve vyhnanství na Sibiři kvůli zahraničním kontaktům; ubytována v internátu pro děti vyhnanců
 • 1941: Návrat rodiny na Ukrajinu, obsazení Němci
 • červenec 1942: Zavlečení do Rakouska a nucená práce ve zbrojní továrně; láska k nuceně nasazenému Francouzi  Émilovi a těhotenství
 • květen 1945: Osvobození Rudou armádou, odloučení zamilovaného páru
 • srpen 1945: Narození syna v Kyjevě; dlouholeté, bezúspěšné hledání Émila
 • 1950: Svatba; narození dalších dvou dětí
 • 1951 do 1959: Studium stavebního inženýrství
 • do 1991: Práce v oboru
 • 2003: Opětovné hledání Émila

Tosia S., židovská přeživší z východního Polska

 • narozena 1929 v obci Zaleszczyki, Galície, Polsko, dnes Ukrajina
 • 1935: Přestěhování do obce Horodenka, Polsko, dnes Ukrajina
 • 1939: Obsazení města sovětskými jednotkami
 • léto 1941: Obsazení Němci
 • od října 1941: V ghettu Horodenka, potom v jiných ghettech, odloučení od otce
 • 1942: Smrt matky
 • od jara 1943: v pracovním táboře pro Židy Lisowice
 • 1943: Smrt bratra
 • 28. březen 1944: Osvobození Rudou armádou; setkání se vzdálenou rodinou v Czernowitz
 • po květnu 1945: Přesídlení do obce Gliwice, Polsko
 • 1946: Vycestování z Polska
 • do března 1949: Pobyt ve Fürthu, v americké okupační zóně, nakonec emigrace do Peekshillu, New York, USA
 • 1950 svatba, narození tří synů
 • pracuje jako učitelka hebrejštiny