Springe direkt zu Inhalt

Bývalí nuceně nasazení hodnotí odškodňovací platby

Mezi lety 2001 a 2007 vyplatila nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ) s pomocí sedmi partnerských organizací téměř 4,6 mld. eur přeživším nucené práce v 89 zemích. Platby obdrželo více než 1,6 mil. osob.

V následujícím videu hodnotí šest bývalých nuceně nasazených odškodňovací platby (jazyk: čeština, norština, polština, ukrajinština a ruština, titulky v angličtině).

Beneficiaries Assess Compensation Payments. Ukázky z interview s Libuší H., Ellingem K., Józefem Bolesławem S., Halynou H., Janinou Halinou G. a Wladimirem Parfirjewitschem S., archiv „Nucená práce 1939-1945“, délka 6:00 minut, koncepce a střih: Peter Kompiel, Matthias Krause a Doris Tausendfreund, © Freie Universität Berlin 2017

Odškodňovací platby – jejich průběh a hodnocení ze strany obětí

Odškodnění obdrželi především bývalí vězni koncentračních táborů a  civilní nuceně nasazení ze střední a východní Evropy, kteří byli deportovaní na území tehdejší Německé říše. Více než 1,6 milionů přeživších obdrželo jednorázové platby, jejichž výše se lišila podle země původu a obtížnosti pracovních a životních podmínek.

Vězni koncentračních táborů a ghett obdrželi maximální částku ve výši 7.669 eur (kategorie A), vězni pracovně-výchovných táborů a tzv. "jiných vězeňských zařízení" dostali mezi 3.068 a 7.669 eur, nuceně nasazení v průmyslu obvykle 2.556 eur (kategorie B).

Partnerské organizace mohly díky tzv. otevírací klauzuli v rámci svých finančních prostředků zohlednit další skupiny obětí. Tak obdrželi m.j. nuceně nasazení v zemědělství a vězněné děti mezi 536 a 2.235 eur. Dědici měli nárok na platbu pouze v případě, že dotyčná osoba zemřela po roce 1999. Zvláštní platby za pojistné, majektové a "ostatní osobní újmy" byly vyplaceny částečně z dalších prostředků nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost" (EVZ). 

Názory bývalých nuceně nasazených na platby se výrazně rozcházejí. Zatímco někteří z nich hovoří s ohledem na prožité utrpení o "almužně", jiní poukazují na symbolický význam finančního odškodnění.

Deset let po ukončení odškodňovacích plateb vydala nadace EVZ knihu „The German Compensation Program for Forced Labor: Practice and Experiences“. Publikace nabízí detailní pohled na jednotlivé stupně odškodňovacího programu z perspektivy osob, které se něm podílely. Publikace je zdarma ke stažení na stránkách nadace EVZ:

Biografické údaje

Libuše H.

 • narozena 1924 v Kyškovicích (Československo)
 • do roku 1941: navštěvuje obecnou školu v obci Vetlá, měšťanskou školu v Roudnici nad Labem a dvouletou obchodní školu v Budyni nad Ohří
 • 1941-1944: zaměstnankyně advokátní kanceláře v Roudnici
 • začátek roku 1944: zavlečení na nucenou práci u firmy Drehmechanik do obce Hohen Neuendorf u Berlína
 • prosinec 1944: návrat do protektorátu
 • začátek roku 1945 do května 1945: nucená práce v továrně Avia Letňany v Praze
 • od roku 1947: práce v porcelánce v Karlových Varech
 • od roku 1956:  bydlela se svým manželem v Českých Budějovicích

Elling K.

 • narozen 1918 v obci Luster v Sognu
 • od 1938 studium medicíny na univerzitě v Oslo
 • 1943 zatčení a transport do zvláštního tábora KT Buchenwald
 • zde do října 1944 jako ošetřovatel a asistující lékař
 • mezi říjnem 1944 a březnem 1945 v Sennheimu, Burckheimu, opět Buchenwaldu a Neuengamme za stále více ponižujících podmínek nucené práce
 • 20. března útěk do Švédska a 24. května návrat do Oslo
 • po konci války: pokračování ve studiu medicíny, tříleté vědecné stipendium v USA a práce jako profesor neurochemie v Norsku

Józef Bolesław S.

 • narozen 1933 v obci Dąbrówka
 • 1943 zavraždění obou rodičů v jejich domě v obci Wierzchowiska
 • 1943 nucená práce v zemědělství (úklid chlévů) se strýcem v obci Guhlau
 • 1945 osvobození a návrat do Polska
 • ukončení školní docházky a studium medicíny u polské armády
 • od konce 80. let 20. stol.: angažuje se ve Spolku Poláků poškozených Třetí říší

Halyna J.

 • narozena 1927 nedaleko města Browary
 • do 1941 ukončení 7. třídy obecné školy ve městě Browary
 • 1943 zavlečena na nucenou práci jako pomocnice na úklid na venkovském statku nedaleko Drážďan
 • 1945 osvobození a návrat do vlasti
 • 1956-1982 pracuje jako účetní v kulturním oddělení okresního úřadu
 • od 1996: aktivní členka Ukrajinské autokratické pravoslavné církve

Janina Halina G.

 • narozena 1926 v Lodži (Polsko)
 • do 1939 navštěvuje základní školu a skládá přijímací zkoušky na obchodní gymnázium
 • 1941 do1943 pracuje jako nezletilá v Lodži
 • 1943-1945: zavlečena na nucenou práci do zbrojní továrny firmy AEG v Hennigsdorfu u Berlína
 • 1945 předběžné zadržení kvůli pomoci vězňům koncentračního tábora
 • duben 1945 osvobození a návrat do vlasti
 • studium a práce jako vedoucí obchodu
 • 1987 do1993 činnost ve Spolku Poláků poškozených Třetí říší
 • 1995 návštěva Berlína a Hennigsdorfu
 • 2014 zemřela v Lodži
 • Interview za255
 • délka 4:16 h, datum: 16.6.2005, 29.8.2005, jazyk: polština

Wladimir Parfirjewitsch S.

 • narozen 1927 v Bolshoe Babino
 • 1935-1941: škola s ukončením 6. třídy
 • od 1943: nucená práce v Orechi, Witebsku a Torfdorfu
 • 1944 útěk a návrat do rodné vesnice
 • 1944 -1949 vojenská služba v Bělorusku
 • 1951 ukončení studia na vojenské škole
 • 1958-1963 inženýrské studium v Minsku
 • mezi lety 1963 a 1987: práce jako stavbyvedoucí a inženýr v Minsku a v Mongolsku
 • po roce 1991: vedoucí běloruského Sdružení bývalých vězňů fašismu "Ljos"