Springe direkt zu Inhalt

Dobří Němci, špatní Němci. Zkušenosti polských nuceně nasazených s Němci

Téměř tři miliony žen, mužů a dětí z Polska musely během druhé světové války vykonávat nucenou práci v Německu. Zkušenosti z osobních kontaktů s Němci rozhodujícím způsobem ovlivnily jejich vzpomínky na tuto dobu.

V následujícím videu hovoří pamětnice a pamětník o svých zkušenostech s jednotlivými Němci (jazyk: polština s německými titulky).

Dobří Němci, špatní Němci. Zkušenosti polských nuceně nasazených s Němci. Ukázky z videorozhovorů s Janinou Halinou G. a Zdzisławem D. Archiv „Nucená práce 1939-1945", délka 11:15 min., koncepce a střih: Ewa Czerwiakowski a Tobias Kilgus, © Freie Universität Berlin 2014

Dobří Němci, špatní Němci. Zkušenosti polských nuceně nasazených s Němci

Poláci zavlečení na nucenou práci do Německa trpěli bezohledným odloučením od svých rodin a byli nemilosrdně vydáni napospas těžkým životním podmínkám v cizině. V březnu 1940, půl roku po začátku 2. světové války 1. září 1939, vešly v platnost tzv. výnosy o Polácích - na rasistických základech postavené zvláštní právo, týkající se speciálně Poláků. Různá nařízení měla upravovat vztah mezi německým obyvatelstvem a polskými nuceně nasazenými v práci i běžném životě.

K tomu patřila povinnost Poláků nosit speciální označení. Viditelné písmeno "P" na oděvu mělo za cíl - podobně jako Davidova hvězda pro Židy a označení "OST" pro zavlečené občany tehdejšího Sovětského svazu - stigmatizaci a vyloučení. Přítomnost Poláků ve veřejném prostoru měla být omezena na minimum. Nesměli používat veřejnou dopravu, navštěvovat kostely a kina, divadla nebo kulturní akce.

Výnosy upravovaly chování obou stran. Také Němci měli zakázány veškeré osobní kontakty s Poláky. Začalo to nařízením, že během jídla nesmějí sedět společně u jednoho stolu. Intimní styky byly tvrdě postihovány, pro ženy z Polska končily často uvězněním v koncentračním táboře a muži byli dokonce popravováni. Většina Němců se řídila rasistickými principy a chovala se podle toho ke svým polským pracovníkům. Mnozí byli zastrašováni a chovali se podobně. V důsledku toho se  polští nuceně nasazení setkávali na pracovištích, ubytovnách a na ulicích většinou s odmítáním, nepřátelstvím a opovržením.

Na druhé straně nebylo málo takových Němců, kteří se k Polákům chovali lidsky, někdy dokonce přátelsky. Tak je v téměř každém interview z Polska zmíněn kromě vzpomínky na špatné Němce také nějaký pozitivní příběh. Příznačný je přitom jistý druh vnitřního závazku, vzpomenout na tyto "slušné", "spravedlivé" a "dobré" Němce, pokud možno uvést jejich jména a takto je ocenit.

Odkazy:

http://www.damals-im-wendland.de/1940-Dragahn.htm

Biografické údaje

Zdzisław D.

 • 1924 Narozen v Lodži (Polsko)
 • Do roku 1937 ukončení základní školy a práce v otcově pekárně
 • Od roku 1940 nucená práce v muniční továrně u Dannenbergu (Dolní Sasko)
 • 1942 útěk a opětovná deportace na práci v pekárně v Dannenbergu
 • 1945 pobyt v táboře pro Displaced Persons u Hamburgu, poté návrat a práce jako pekař, později jako účetní
 • 2004 návštěva Dannenbergu

Janina Halina G.

 • Narozena 1926 v Lodži (Polsko)
 • Do 1939 navštěvovala základní školu a složila přijímací zkoušky na obchodní gymnázium
 • 1941 do 1943 jako nezletilá pracuje v Lodži
 • 1943-1945: Zavlečení a práce ve zbrojovce firmy AEG v Hennigsdorfu u Berlína
 • 1945 předběžné uvěznění kvůli pomoci vězňům koncentračního tábora
 • Duben 1945: Osvobození a návrat domů
 • Studium a práce jako vedoucí obchodu
 • 1987 do 1993 činná ve Spolku Poláků postižených Třetí říší
 • 1995 návštěva Berlína a Hennigsdorfu
 • 2014 zemřela v Lodži
 • Interview za255
 • Délka 4:16 hod., Datum: 16.6.2005, 29.8.2005, Jazyk: Polština