Springe direkt zu Inhalt

Policie a nucená práce: Chování policistů a spolupracovníků "werkschutzu"

Německá policie hrála důležitou roli při organizaci nucené práce. To ilustruje aktuální výstava "Ordnung und Vernichtung" v Ingolstadtu, také za  pomoci vzpomínek bývalých nuceně nasazených.

V následujícím videu hovoří jedna pamětnice a dva pamětníci, jak oni sami vzpomínají na chování německých policistů a členů "werkschutzu" (podnikové stráže). Jazyk: ruština, polština a francouzština s německými titulky.

Policie a nucená práce. Chování policistů a spolupracovníků "werkschutzu". Ukázky z videorohovorů s Bronislawou A. (Bělorusko), Andrém D. (Francie) a Zdzisławou D. (Polsko), Archiv "Nucená práce1939-1945", délka 9:21 minut, střih: Tobias Kilgus, © Freie Universität Berlin 2011

Policie a nucená práce - výstava v Ingolstadtu

Nejen gestapo, ale všechny složky německé policie se podílely na nacionálně socialistickém teroru, v "říši" a na všech okupovaných územích. Policie hrála významnou roli také při zavlečení civilistů na nucenou práci pro německé válečné hospodářství a při vymáhání disciplíny v táborech.

Toto je tématem výstavy "Ordnung und Vernichtung. Die Polizei im NS-Staat", kterou připravillo Německé historické muzeum a Německá vysoká škola policie. Výstava, která byla uvedena v roce 2011 v Berlíně a 2012 v Ingolstadtu, ukazuje policii jako centrální nástroj nadvlády nacionálně socialistického režimu.

Na výstavě najdete vedle četných fotografií a dokumentů z různých archivů také Mediální stanici s ukázkami z rozhovorů z online archivu "Nucená práce 1939-1945", kterou zpracovalo Centrum pro digitální systémy (CeDiS) Svobodné univerzity Berlín. Tři ukázky nyní můžete zhlédnout online zde:

13letá „ostarbeiterka“ Bronislawa A. je poháněna k práci uniformovanými spolupracovníky podnikové stráže (Interview  za020 »). 22letý Francouz André D. zažívá policejní  dozorčí systém, razie a tresty na lágru pro nuceně nasazené letecké továrny Heinkel (Interview  za077 »). 18letý Polák Zdzisław D. je šikanován a zmlácen místním policistou v jednom malém severoněmeckém městě (Interview  za193 »).

Biografické údaje

Bronislawa A.

 • Narozena 1930 nedaleko Minska (Sovětský svaz)
 • 1943 razie německým okupačních jednotek ve vesnici proti partyzánům, zavlečení do Pirmasens (Falc)
 • 1943 nucená práce pro firmu Differdinger Stahlwerke AG v obsazeném Lucembursku
 • 1944 nucená práce v továrně na pneumatiky v Hannoveru
 • 1945 osvobození a návrat, později práce v kolchozu a minských továrnách
 • 1986 důchod

André D.

 • narozen 1922 nedaleko Grenoblu (Francie)
 • 1939-1943 práce na statku, jehož vlastník byl v německém zajetí
 • 1943 povolán do Service du Travail obligatoire (nucená práce)
 • 1943- 1945 nucená práce pro letecké závody firmy Henkel v Chebu (Sudety)
 • 1945 osvobození a návrat, pracuje jako statkář
 • 1977 starosta v místě bydliště, boj za uznání ve Svazu bývalých nuceně nasazených

Zdzisław D.

 • narozen 1924 in Lodži (Polsko)
 • 1937 ukončení základní školy a práce v otcově pekařství
 • 1940 nucená práce v muniční továrně poblíž Dannenbergu (Dolní Sasko)
 • 1942 útěk do Lodže a opětovná deportace na práci do pekárny u Dannenbergu
 • 1945 pobyt v táboře pro Displaced Persons u Hamburku, poté návrat a práce jako pekař, později jako účetní
 • 2004 návštěva Dannenbergu