Springe direkt zu Inhalt

Svědectví v procesech s nacistickými zločinci

20. prosince 1963 začal ve Frankfurtu Osvětimský proces. V následujícím videu hovoří bývalý židovský vězeň vyhlazovacího tábora Auschwitz (Osvětim) a umělec Yehuda B. o svých zkušenostech svědka v procesu s A. Eichmannem a o dva roky později v Osvětimském procesu.

Svědectví v procesech s nacistickými zločinci. Ukázky z videorozhovoru s bývalým židovským vězněm koncentračního tábora Yehudou B., Archiv "Nucená práce 1939-1945", délka 07:07 minut, střih: Tobias Kilgus, Alexandra Neumann, Cord Pagenstecher © Freie Universität Berlin 2011

Svědectví v procesech proti nacistickým zločincům

20. prosince 1963 byl ve Frankfurtu nad Mohanem zahájen největší trestní proces německé poválečné historie.  Obžalováno bylo 23 dozorců a příslušníci táborové správy v Auschwitz (Osvětimi). V průběhu řízení bylo předvoláno přes 360 svědků: velice těžký úkol pro mnoho přeživších. Poté co dva obvinění byli vyloučeni kvůli nemoci, skončil proces v srpnu 1965 odsouzením sedmnácti obviněných a třemi osvobozujícími rozsudky.

Celosvětově bedlivě sledovaný frankfurtský Osvětimský proces, ale také proces s Eichmannem v roce 1961 ukázal význam výpovědí přeživších nacistického pronásledování. Teprve později se začala zajímat o pamětníky a pamětnice také historická věda.

Právní svědectví v soudním procesu podléhá samozřejmě jiným pravidlům než historické svědectví pamětníka zaznamenané v rozhovoru. Místo individuálních, často traumatických vzpomínek jsou v rámci trestního řízení jako byl Osvětimský proces vyžadovány právně průkazné výpovědi o zodpovědnosti jednotlivých pachatelů. Yehuda B., který vypovídal jako svědek v Eichmannově a Osvětimském procesu, hovoří o svých zkušenostech.

V rámci nabídky z řady "Stimmen der Opfer am Ort der Täter" naleznete v programu instituce "Topographie des Terrors" projektový školní den, který je postaven na svědectví v prvním frankfurtském Osvětimském procesu. Žáci a žákyně přitom pracují m.j. s rozhovorem s Yehudou B.

Literatura a další odkazy:

Biografické údaje

Yehuda B., svědek, pamětník a umělec

  • 1929 narozen v Moravské Ostravě (dnes Česká republika)
  • 1942 deportace do Terezína s rodiči a starší sestrou
  • 1943 deportace rodiny do Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka), člen "Birkenau Boys"
  • 1945 pochod smrti do Mauthausenu a Gunskirchenu, osvobození Američany, návrat do Prahy, ubytován v dětském domově Přemysla Pittra na zámku Štiřín poblíž Prahy
  • 1946 přesídlení do Palestiny, zahájení studia umění
  • 1959 jmenován profesorem grafiky a kresby
  • 1961 vypovídá v procesu s Eichmannem
  • 1964 vypovídá v Osvětimském procesu
  • vystavuje v řadě evropských muzeí