Springe direkt zu Inhalt

Vzdělávací seminář pro učitele k tématu online výukové platformy "Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce"

www.nucenaprace.cz

www.nucenaprace.cz

Ve středu 1. listopadu 2017 se koná na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně vzdělávací seminář pro učitele dějepisu a společenských věd.

Novinky od 16.10.2017

Živá paměť, o. p. s., připravila ve spolupráci s Centrem pro digitální systémy Svobodné univerzity v Berlíně online výukovou platformu "Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce" (www.nucenaprace.cz), která umožní učitelům zapojit žáky a studenty do poznávání moderních dějin na základě filmových svědectví pamětníků, archivních dokumentů, dobových fotografií a odborných textů. To vše v rámci přehledného online výukového prostředí. K platformě je připravena také tištěná Příručka pro učitele.

Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd na 2. stupni ZŠ, středních školách, gymnáziích a pedagogických fakultách univerzit. Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (č.j. MSMT-26156/2015-1-813) a absolventi obdrží osvědčení o jeho absolvování. Účast na semináři je bezplatná.

Živá paměť pořádá pravidelně semináře v jednotlivých regionech ČR. Více na www.zivapamet.cz.

Místo konání: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, knihovna, 4. patro

Termín: 1. listopadu 2017

Čas konání: 10 - 17hod.

Organizátor: Živá paměť, o. p. s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Šárka Jarská (e-mail: jarska@zivapamet.cz), tel. +420_601 328 118

17 / 25