Springe direkt zu Inhalt

Výuková platforma v ruském jazyce je online

Die Startseite der russischen Lernplattform

Die Startseite der russischen Lernplattform

Novinky od 20.10.2017

Ruskojazyčná varianta online výukové platformy "Nucená práce 1939-1945. Rozhovory pamětníků ve výuce" je dostupná online.

Od září letošního roku zpřístupnilo Regionální centrum pro orální historii ve Voroněži (Institute of High Technologies) společně se Svobodnou univerzitou Berlín (Freie Universität Berlin) digitální výukové prostředí "Обучение на основе интервью" pod www.obuchenie-na-osnove-intervyu.org.

Výukové materiály pro ruské školy vycházejí ze životopisných videorozhovorů z archivu rozhovorů. Vybrané vzpomínky reprezentují různé skupiny obětí; multiperspektivní pohled na dějiny zprostředkují bývalí "ostarbeitři" zavlečení na nucené práce z bývalého Sovětského svazu, němečtí, polští a francouzští pamětníci. Ke každému filmovému příběhu jsou připraveny historické dokumenty, fotografie a návrhy úkolů. Informační film, fotografie, archivní dokumenty, online lexikon a časová osa zasazují rozhovory do historického kontextu.

Cílovou skupinou výukového prostředí jsou žáci středních škol a gymnázií, studenti pedagogických fakult, pedagogové a další multiplikátoři. Výuková platforma může být díky širokému záběru témat, zmiňovaných v interview, využita nejen v hodinách dějepisu, ale také v ostatních předmětech jako sociální vědy, literatura a občanská výchova. Platforma je vhodná do běžné výuky, pro semináře i projektové dny. Uživatelé mohou výsledky své práce spolu s texty a obrázky ukládat, tisknout nebo prezentovat. Didaktické komentáře přímo v online výukové platformě pomáhají učitelům při využití ve výuce.

Od roku 2016 je dostupná online také česká výuková platforma "Nucená práce 1939–1945. Příběhy pamětníků ve výuce" pod www.nucenaprace.cz. V témže roce byla zpřístupněna také německá aplikace "Lernen mit Interviews: Zwangsarbeit 1939-1945" pod www.lernen-mit-interviews.de.

16 / 25