Springe direkt zu Inhalt

Vzdělávací seminář pro učitele k tématu online výukové platformy "Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce"

www.nucenaprace.cz

www.nucenaprace.cz

Novinky od 11.04.2018

Ve čtvrtek 14. června 2018 se koná na Technické univerzitě v Liberci vzdělávací seminář pro učitele dějepisu a společenských věd. Živá paměť, o. p. s., připravila ve spolupráci s Centrem pro digitální systémy Svobodné univerzity v Berlíně online výukovou platformu "Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce" (www.nucenaprace.cz), která umožní učitelům zapojit žáky a studenty do poznávání moderních dějin na základě filmových svědectví pamětníků, archivních dokumentů, dobových fotografií a odborných textů. To vše v rámci přehledného online výukového prostředí. K platformě je připravena také tištěná Příručka pro učitele.

Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd na 2. stupni ZŠ, středních školách, gymnáziích a pedagogických fakultách univerzit. Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (č.j. MSMT-26156/2015-1-813) a absolventi obdrží osvědčení o jeho absolvování. Účast na semináři je bezplatná.

Živá paměť pořádá pravidelně semináře v jednotlivých regionech ČR. Více na www.zivapamet.cz.

Místo konání: Technická univerzita v Liberci, Komenského 314 / 2, Katedra historie, místnost P301

Termín: čtvrtek 14. června 2018

Čas konání: 9 - 16 hod.

Organizátor: Živá paměť, o. p. s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Šárka Jarská (e-mail: jarska@zivapamet.cz), tel. +420_601 328 118

7 / 23