Springe direkt zu Inhalt

Nový archiv rozhovorů "Vzpomínky na okupaci v Řecku"

Novinky od 19.04.2018

V pondělí 23.04.2018 bude zpřístupněn nový archiv rozhovorů "Erinnerungen an die Okkupation in Griechenland" ("Vzpomínky na okupaci v Řecku") a v 15:00 proběhne prezentace v berlínském Dokumentačním centru "Topografie teroru" (Dokumentationszentrum "Topografie des Terrors").

V novém archivu najdete 90 vzpomínek pamětnic a pamětníků na německou okupaci Řecka v době nacionálního socialismu. Bilingvní archiv (řečtina, němčina) uchovává tato svědectví pro budoucí generace a zpřístupňuje je pro vzdělávání a vědu.

8 / 25