Springe direkt zu Inhalt

Výstava Totálně nasazeni od 10. 10. 2018 ve Vídni

Ve středu 10. října 2018 od 18:30 hodin se v Knihovně pro soudobé dějiny Univerzity Vídeň, Spitalgasse 2-4, Hof 1, uskuteční slavnostní otevření výstavy Totálně nasazeni - Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši (s rozšířením o nucenou práci na území Rakouska)

Novinky od 05.10.2018

Od středy 10. října 2018 do 15. března 2019 bude v Knihovně pro soudobé dějiny Univerzity Vídeň ke zhlédnutí výstava Česko-německého fondu budoucnosti s názvem

TOTÁLNĚ NASAZENI

Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši

S rozšířením o nucenou práci na území Rakouska

Německá verze putovní výstavy „Totálně nasazeni“ vznikla ve spolupráci Česko-německého fondu budoucnosti, Dokumentačního centra Nucená práce za nacionálního socialismu a obecně prospěšné společnosti Živá paměť.

Nové výstavní panely k tématu nucené práce na území dnešního Rakouska připravila Živá paměť ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti za finanční podpory Fondu budoucnosti Rakouské republiky (Zukunftsfonds der Republik Österreich). Vídeňská expozice byla doplněna o řadu dokumentů a fotografií vztahujících se k nucenému nasazení na území dnešního Rakouska. Většina z nich pochází ze soukromého majetku bývalých nuceně nasazených a v minulosti nebyla publikována. Na prezentaci výstavy ve Vídni se organizačně podílely Knihovna pro soudobé dějiny Univerzity Vídeň (Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte der Universität Wien) a České centrum Vídeň.

6 / 25