Springe direkt zu Inhalt

Nová publikace online: "Interactions"

Buchcover "Interactions"

Buchcover "Interactions"

Novinky od 03.05.2018

Vyšel čtvrtý svazek knižní řady "Svědectví pamětníků ve vzdělávání" nadace EVZ

Právě vyšel čtvrtý svazek knižní řady "Svědectví pamětníků ve vzdělávání" s názvem "Interactions. Explorations of Good Practice in Educational Work with Video Testimonies of Victims of National Socialism". Zadavatelem knižní řady je nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost" (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ).

O vydání anglickojazyčné publikace se zasloužili Werner Dreier, Angelika Laumer a Moritz Wein. Kniha se zabývá otázkou, jak můžeme v dnešní době využívat videorozhovory s pamětníky ve školním a mimoškolním vzdělávání, abychom seznámili především mladé lidi s historií nacionálního socialismu a holokaustu. Experti z památníků, muzeí, archivů, škol a univerzit představují průřez mezinárodních přístupů a debat na toto téma. Sborník je výstupem z mezinárodního workshopu.

Publikace obsahuje článek "The Web Application Learning with Interviews. Forced Labor 1939–1945 for German, Czech and Russian schools. Common Ground and Country-specific Differences" (s. 280-298), jehož autorkami jsou Dorothee Wein (CeDis FU Berlin), Šárka Jarská (Živá paměť) a Natalia Timofeeva (WHIT, Voroněž) a který se zabývá společnou koncepcí a rozdíly v jednotlivých verzích výukových platforem, vzniklých na základě archivu rozhovorů o nucené práci (www.nucenaprace-archiv.cz). Spolupracovnice CeDiS FU Berlin Dorothee Wein je rovněž autorkou jednoho z dalších článků, a to "Voices of Survivors at Sites of Perpetrators. Educational Approaches to Video Testimonies at the Topography of Terror Documentation Center" (s. 216-229), který se zabývá pedagogickými přístupy stejnojmenné řady seminářů, kterou připravil CeDiS v rámci společného projektu pro vzdělávací program Nadace Topografie teroru (Stiftung Topographie des Terrors).

Interactions. Explorations of Good Practice in Educational Work with Video Testimonies of Victims of National Socialism (Bildungsarbeit mit Zeugnissen, Bd 4), hrsg. v. Werner Dreier, Angelika Laumer und Moritz Wein im Auftrag der Stiftung EVZ, Berlin 2018.

7 / 25