Springe direkt zu Inhalt

Dvoudílný česko-německý online seminář pro pedagogy k tématu nucené práce

Areál zbrojního koncernu Hasag za 2. světové války, Lipsko. Také zde pracovali čeští nuceně nasazení. (Zdroj: Památník nucené práce, Lipsko)

Areál zbrojního koncernu Hasag za 2. světové války, Lipsko. Také zde pracovali čeští nuceně nasazení. (Zdroj: Památník nucené práce, Lipsko)

Zveme učitele dějepisu a pedagogické pracovníky z České republiky a Německa na dvoudílný online seminář k tématu nucené práce českých nuceně nasazených pro německé válečné hospodářství a k navázání nových partnerství pro společné česko-německé projekty. Akce bude simultánně tlumočena. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2021.

Novinky od 09.04.2021

Nucená práce v době nacismu - výzva pro historické vzdělávání

„Dnes tomu nikdo nevěří, co jsme tak mladí zažili a vytrpěli...“, tak končí osobní výpověď jednoho z bývalých nuceně nasazených, kteří byli za 2. světové války deportováni do Německa.

V letech 1939 až 1945 vytvořilo nacionálně socialistické Německo jeden z nejrozsáhlejších systémů nucené práce v historii. Téměř 20 milionů lidí různých národností, takzvaných civilních nuceně nasazených, muselo pracovat pro německé válečné hospodářství, z toho 13 milionů přímo v „říši“. Byli nasazováni - někdy za nelidských podmínek - do všech hospodářských odvětví, ať už šlo o zbrojní a stavební průmysl, živnosti, zemědělství, státní podniky, služby apod. Jejich přítomnost byla viditelná ve všech oblastech života. Mezi nimi bylo také přibližně půl milionu mladých hochů a dívek z tehdejšího protektorátu Čechy a Morava.

Účastníci dvoudílného semináře získají vhled do aktuálních poznatků výzkumu tématu nucených prací během nacistické éry, do místních historických výzkumů a seznámí se s metodickými podněty pro využití tohoto tématu ve vzdělávání. Zaměříme se na místa nucené práce českých nuceně nasazených v Sasku a jejich osudy, to vše doplníme o archivní materiály, fotografie, životní příběhy nasazených a rozhovory s nimi. Semináře probíhají v němčině a češtině (se simultánním tlumočením) a kromě odborného obsahu nabízí příležitost kontaktovat partnery pro společné česko-německé projekty.

Termíny: Středa 5. května 2021 a středa 19. května 2021, 16:00 - 19:00 hod.

Formát: Online prostřednictvím platformy Zoom

Technické předpoklady: Stažení aplikace Zoom. Ke schůzce Zoom se prosím nepřipojujte přes webový prohlížeč, nemohli byste využít kanály pro tlumočení a další rozšířené funkce. K účasti na školení budete také potřebovat kameru a mikrofon.

Pro koho jsou semináře určeny: Pedagogové / multiplikátoři, kteří se věnují vzdělávání mládeže v oblasti historie

Organizátoři: Nadace Brücke / Most, Drážďany; Památník nucené práce, Lipsko; Živá paměť o.p.s., Praha

Přihláška: Svoji přihlášku vyplňte, prosím, online nejpozději do 30. dubna 2021. Po registraci obdržíte konkrétní informace o obsahu a přístupových údajích. Přihláška je zde: https://forms.gle/AaETCGSC6GmhCnht5

Máte dotazy? Své dotazy v českém jazyce směřujte na Šárku Jarskou (Živá Paměť, o.p.s.), jarska@zivapamet.cz, dotazy v němčině pište na adresu Tobias Kley (Brücke|Most-Stiftung), t.kley@bmst.eu.

Podrobnosti o semináři: Bližší informace najdete také na našich webových stránkách www.bmst.eu, www.zivapamet.cz a www.zwangsarbeit-in-leipzig.de.

Tyto semináře finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

3 / 25