Springe direkt zu Inhalt

Připomínka obětí holokaustu Romů a Sintů

"Zátiší pro romský holokaust", Radim Brož, 2. místo v soutěži

"Zátiší pro romský holokaust", Radim Brož, 2. místo v soutěži

U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti si  v Pražské tržnici připomeneme památku obětí holokaustu Romů a Sintů přechodnou instalací vítězného příspěvku z 2. ročníku studentské Soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka. Na vzpomínkový akt naváže otevření výstavy Zapomenutý holokaust.

Novinky od 26.01.2022

Připomínka obětí holokaustu Romů a Sintů

Praha, 27. 1. 2022

U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu připomene obecně prospěšná společnost Živá paměť dočasnou instalací vítězného příspěvku druhého ročníku studentské Soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka v Pražské tržnici památku obětí holokaustu Romů a Sintů.
Mohutná hlava ležící na jedné z hlavních rušných tříd Pražské tržnice pozoruje kolemjdoucí
a upozorňuje na skutečnost, že v hlavním městě dosud není pietní místo, které by oběti
holokaustu Romů a Sintů připomínalo. V 13:30 zde zazní skladba „1396", jejímž autorem je
Pavel Nesit, student HAMU, a jež je věnována obětem sběrného tábora Hodonín u Kunštátu.
Na vzpomínkový akt naváže ve 14:00 otevření výstavy Zapomenutý holokaust. Tato dočasná
výstava představí veřejnosti další příspěvky soutěže, jíž se v akademickém roce 2020/2021
zúčastnili studentky a studenti uměleckých vysokých škol v Praze a Brně (AVU, HAMU,
JAMU). Předsedkyně správní rady obecně prospěšné společnosti Živá paměť paní PhDr.
Darina Sedláčková k tomu dodává: „Cílem soutěže je především upozornit na tragické poselství
minulosti v souvislosti se současností a motivovat mladé lidi k tomu, aby se nad těmito
tématy zamýšleli. Vyloučení ze společnosti, necitlivost a lhostejnost k utrpení slabých,
starých, dětí a žen, absence lidské solidarity a humanity, bagatelizace utrpení, umírání a
vyvraždění části obyvatelstva na základě rasových předsudků je i dnes žhavé lidskoprávní
téma.“
Současně společnost Živá paměť pořádá v tento významný den projekci dokumentárního
filmu Muzea romské kultury s názvem … to jsou těžké vzpomínky. Projekce se koná jako
uzavřená akce od 8:00 v BIO OKO, Františka Křížka 460, Praha 7. Filmové představení a
návazná diskuse s historikem Michalem Schusterem přiblíží téma romského holokaustu
žákyním a žákům devátých tříd základní školy Prahy 7. Další filmová projekce a tematická
diskuse se uskuteční téhož dne v Komunitním centru pro válečné veterány Olomouc, Dům
armády, Třída 1. máje, Olomouc.
Výše uvedené akce se konají v rámci mezinárodního projektu Dobrý den! Lačho ďives!,
podpořeného německou spolkovou nadací Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung
EVZ). Nositelem projektu v České republice je obecně prospěšné společnosti Živá paměť,
která jeho prostřednictvím významně připomíná v české společnosti dosud opomíjené téma
romského holokaustu a která zároveň prostřednictvím finanční výpomoci přispívá ke zlepšení
kvality života více než dvou stovek romských přeživších a jejich blízkých.

Místo a čas konání: čtvrtek 27. ledna 2022, 13:30 - 14:00 hod., Pražská tržnice, hala č. 5, Bubenské nábř. 306, Praha 7 – Holešovice

Organizátor:  Živá paměť, o. p. s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, www.zivapamet.cz, www.facebook.com

Kontakt: Viola Jakschová, koordinátorka projektu
E-mail:
jakschova@zivapamet.cz
Tel.:
+420 607 86 44 98

Projektový partner: Muzeum romské kultury Brno

Finanční podpora: Nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (EVZ)

2 / 25