Springe direkt zu Inhalt

Interview s Dr. Alexanderem von Plato (díl 1)

Projekt "Dokumentace životopisných rozhovorů s bývalými otrocky a nuceně nasazenými" (část 1)

(v němčině)

Dr. Alexander von Plato je historik a dlouholetý vedoucí Institutu pro dějiny a biografii Dálkové univerzity v Hagenu. Byl jedním ze tří koordinátorů projektu "Dokumentace životopisných rozhovorů s bývalými otrocky a nuceně nasazenými". Jeho úkolem byly metodické instruktáže, jak vést rozhovory. V první části interview (projekt "Dokumentace životopisných rozhovorů s bývalými otrocky a nuceně nasazenými") hovoří o vzniku projektu a výzvách, souvisejících s jeho realizací. 

K osobě:

Alexander von Plato se narodil roku 1942. Studium filosofie, sociologie a divadelních věd na Svobodné univerzitě Berlín zakončil promocí v roce 1973 a následně pracoval jako vedoucí studií a docent v nadaci Evangelisches Studienwerk Villigst. V letech 1980 až 1983 byl vědeckým spolupracovníkem Lutze Niethammera na Univerzitě Essen. Poté přešel na Dálkovou univerzitu v Hagenu, kde v roce 1993 založil Institut pro dějiny a biografii, který vedl do roku 2007. Od roku 1996 do roku 2000 byl tajemníkem „International Oral History Association“, od roku 2006 do roku 2008 jejím viceprezidentem. Alexander von Plato je spoluvydavatelem a redaktorem časopisu „BIOS - Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen".

K rozhovoru:

Místo: Berlín
Datum: 08.08.2009
Tazatelka: Gerda Klingenböck
Kamera a střih: Branka Pavlovic
Zpracování: Malte Lührs a Gerda Klingenböck

Výběr z literatury:

  • Bilanzierung des Befragungsprojekts zur Zwangsarbeit. Einige Überlegungen sechs Jahre danach, v: Apostolopoulos, Nicolas/ Pagenstecher, Cord (vyd.): Erinnern an Zwangsarbeit. Zeitzeugen-Interviews in der digitalen Welt. Berlin: Metropol 2013, s. 31-40.
  • Společně s Almuth Leh a Christophem Thonfeldem: Hitlers Sklaven. Mezinárodní životopisný dokumentační projekt k otrocké a nucené práci, Vídeň 2008.
  • Die Vereinigung Deutschlands – ein weltpolitisches Machtspiel. Bush, Kohl, Gorbatschow und die internen Moskauer Protokolle, Berlin 3. vydání 2010.
  • Zeitzeugen und die historische Zunft. Erinnerung, kommunikative Tradierung und kollektives Gedächtnis in der qualitativen Geschichtswissenschaft – ein Problemaufriss, v: BIOS 13 (1).2000, s. 5-29.
  • Geschichte und Psychologie – Oral History und Psychoanalyse, v: BIOS 11 (2).1998, S. 171-200.
  • Společně s Almut Leh: „Ein unglaublicher Frühling“. Erfahrene Geschichte im Nachkriegsdeutschland (Spolková centrála pro politické vzdělávání, Dokumenty a analýzy), Bonn 1997.